Příspěvkové organizace Středočeského kraje

Zpět Polabské muzeum, příspěvková organizace

Sídlí v budově nejstarší poděbradské školy. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z r. 1444 zvaný Kunhuta a bývalý klášter z konce 19. století. Nachází se zde stálá expozice Příběh Polabí, která seznámí s druhohorním mořem, životem lidí v době bronzové, římské i v době stěhování národů. Část expozice se věnuje slavníkovskému hradišti na nedaleké Libici či období baroka a renesance. Příběh Polabí končí bohatou historií poděbradského sklářství a lázeňství.

Na zámku v Poděbradech je umístěn v bývalé hradní kapli, s výjimečnými gotickými nástěnnými malbami, a její sousední místnosti, Památník krále Jiřího z Poděbrad. Expozice je věnována životu a odkazu českého krále Jiřího z Poděbrad. Zároveň je zde představen vývoj Poděbrad a okolí v době Jiřího z Poděbrad.

Expozice pokračuje výstavou věnovanou významnému sochaři Bohuslavu Schnirchovi (autor pomníku krále Jiřího na poděbradském náměstí). Expozici uzavírá lapidárium v zámeckém sklepě, kde jsou vystaveny kromě kamenných artefaktů i raně středověké monoxyly.

Nejstarší část Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem, tzv. staročeská chalupa, byla jako malé místní národopisné muzeum otevřena už koncem 19. století. V současné době se na rozloze 2 ha nachází celkem 40 objektů lidové architektury s interiérovými expozicemi v 7 chalupách a každoročně obměňovanými národopisnými výstavami z muzejních sbírek. V celém areálu muzea v přírodě se konají tradiční jarní a vánoční výstavy.

Vlastivědné muzeum Nymburk nabízí kromě krátkodobých výstav expozici věnovanou spisovateli Bohumilu Hrabalovi i další expozice, a to o historii královského města, jeho židovských obyvatel a o vývoji železnice, které jsou umístěny v bývalé synagoze. Aktuálně probíhá ve Vlastivědném muzeu Nymburk rekonstrukce objektu, proto je muzeum pro veřejnost uzavřené.

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem seznamuje návštěvníky prostřednictvím množství sbírkových předmětů a prezentačních panelů, s významnými etapami bohaté historie spojené s městem Lysá nad Labem. Osobnost Bedřicha Hrozného, zdejšího rodáka, předního světového orientalisty, který rozluštil chetitský jazyk, jeho vědeckou činnost a oblast starověkého Předního východu, prezentuje množství unikátních sbírkových předmětů a listinného materiálu v navazující části expozice.

 

Polabské muzeum, p. o.
Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
www.polabskemuzeum.cz
 

Památník krále Jiřího z Poděbrad
Poděbradský zámek – II. nádvoří, 290 55 Poděbrady
https://www.polabskemuzeum.cz/mista/pamatnik-jiriho-z-podebrad   
 

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
289 16 Přerov nad Labem
https://www.polabskemuzeum.cz/mista/polabske-narodopisne-muzeum    
 

Vlastivědné muzeum Nymburk
Tyršova 174/9, 288 02 Nymburk
https://www.polabskemuzeum.cz/mista/vlastivedne-muzeum   
 

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
nám. Bedřicha Hrozného 265, 289 22 Lysá nad Labem
https://www.polabskemuzeum.cz/mista/muzeum-bedricha-hrozneho   
 

Další odkazy:

www.facebook.com/polabskemuzeum
https://www.instagram.com/polabskemuzeum/
https://twitter.com/Polabskemuzeum

Interaktivní mapa příspěvkových organizací Středočeského kraje
www.facebook.com/stredoceska.kultura