Agregátor obsahu

Zpět Vrapické učiliště plánuje modernizaci a rozšíření prostor o tréninkový byt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Prostory SOU a Praktické školy Kladno-Vrapice, kterou navštěvují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, čeká modernizace a rozšíření za zhruba35 milionů korun. Novinkou bude i tréninkový byt. Projektový záměr dnes schválila rada kraje.

„Ačkoliv vrapická škola funguje na velmi dobré úrovni, současné prostory jsou zastaralé a vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovují ani velikostí. Škola proto přichází s projektem na vybudování nových tréninkových pracovišť se zázemím pro žáky a se záměrem vybudovat tréninkový byt. To všechno přispěje k tomu, že se zvýší kvalita odborného vzdělávání a zvýší se šance na vyšší uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na trhu práce. Zatraktivněním odborného vzdělávání se sníží i předčasné odchody žáků ze vzdělávání,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (obory E a praktická škola dvouletá) získají kompetence, díky kterým budou lépe připraveni na samostatný život a vstup na trh práce. Vybudovaná tréninková pracoviště budou simulovat běžné pracovní prostředí - pro každý z osmi oborů E (např. pečovatel, prodavač, cukrář, zahradník, zedník, truhlář) a pro Praktickou školu bude v areálu školy vytvořeno jedno odborné pracoviště, které bude vybaveno tak, aby simulovalo skutečné pracovní prostředí ve firmách. Žáci budou na těchto pracovištích vykonávat individuální praxe a během tří ročníků studia budou postupně vedeni ke stále větší samostatnosti při plnění pracovních úkolů, včetně zadávání samostatných úkolů, jejich kontroly, hodnocení apod.

Pro žáky Praktické školy dvouleté bude v areálu školy vytvořen a vybaven tréninkový byt, v němž budou žáci v rámci výuky postupně vedeni k nácviku soběstačnosti v běžných denních činnostech spojených se samostatným bydlením.

Celkové náklady na modernizaci a rozšíření jsou zhruba 35 milionů korun. Většinu prostředků zaplatí škola z projektu IROP. Středočeský kraj počítá s poskytnutím částky 10,2 mil. korun na spolufinancování a předfinancování ve výši téměř 24 milionů korun v případě realizace.


© foto SOU a Praktické školy Kladno-Vrapice