Agregátor obsahu

Zpět Podpora projektů na školskou primární prevenci je pro Středočeský kraj důležitá

Středočeský kraj připravil projekt zaměřený na školskou prevenci rizikového chování. Týká se především dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a supervize školních poradenských pracovišť. MŠMT dá na projekt 815 500 korun, rada kraje dnes přijetí dotace schválila.

„Peníze jsou určené na vzdělávací semináře pro pedagogy, pro týmy školních poradenských pracovišť a na školení učitelů zaměřená například na podporu duševního zdraví žáků. S psychickými problémy, které mnohdy odhalí právě škola, se setkáváme stále častěji. Je důležité, aby učitel uměl rizikové chování rozpoznat a na problém včas a citlivě upozornil. Podpora projektů na školskou primární prevenci je pro Středočeský kraj důležitá, i proto ji financujeme nejen z dotací, ale i z krajského rozpočtu. Na začátku roku jsme školám a školským zařízením rozdělili na tuto oblast příspěvek ve výši 1,5 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Projekt „Školská prevence rizikového chování pro Středočeský kraj v roce 2023“ zahrnuje

sérii vzdělávacích seminářů a kurzů pro pedagogy, supervize školního poradenského pracoviště a konferenci primární prevence na téma „Zažít prevenci 2023“. Kurzy pro pedagogy se věnují například tématu prevence v třídnických hodinách nebo právě prevence duševního zdraví žáků a pedagogů.

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci ze středočeských škol, tj. učitelé, školní metodici prevence, metodici prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, učitelé pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, školní psychologové a školní speciální pedagogové.

Cílem projektu je včasná identifikace dítěte ohroženého rizikovým chováním nebo rozvojem duševní nemoci, wellbeing a duševní hygiena žáků i pedagogů, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností pedagogů pro práci s jednotlivcem i třídním kolektivem se zaměřením na posilování a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností žáků důležitých pro jejich směřování ke zdravému životnímu stylu a vytvoření si zdravého postoje vůči rizikovému chování. „ Stále platí, že cílená efektivní prevence vedoucí k předcházení vzniku rizikového chování je v konečném důsledku levnější než následné řešení problémů s nežádoucími projevy chování,“ doplnil radní.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 829 500 Kč, z toho 815 500 Kč činí dotace MŠMT a 14 000 Kč finanční spoluúčast Středočeského kraje.

Naše projekty

Agregátor obsahu

 

Bezpečný středočeský kraj  

 

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00