Výsledky hledání

Krajští zastupitelé podpořili rozdělení dotací pro Bohemia Rally Mladá Boleslav a další sportovní akce

Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo rozdělení dotací ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu pro významné sportovní akce přispívající k rozvoji cestovního ruchu v regionu v celkové výši 3,7 milionu korun.

Podpora významných sportovních akcí je druhou částí dotačního programu ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu. Ten je určen jednak na podporu významných kulturních, společenských a také sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. „ Jde zejména o mimořádné sportovní události, či významné mezinárodní akce, které mají potenciál zvýšit a podpořit cestovní ruch v dané oblasti. Důležitými kritérii pro hodnocení jsou návštěvnost minimálně tisíc osob a nadregionální význam akce,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. Mezi akcemi, které získali největší bodové ohodnocení, a tedy nárok na finanční podporu, jsou například chodecké závody Poděbrady Walking, automobilové závody Bohemia Rally Mladá Boleslav, Dostihy v Lysé nad Labem či cyklistický závod pro veřejnost L´Etape Czech Republic by Tour de France 2024. Mezi 9 organizátorů sportovních akcí bude rozděleno celkem 3,7 milionu korun. Rozdělení dotací z první části dotačního programu určeného na podporu kulturních akcí již schválilo krajské zastupitelstvo na minulém zasedání. Celkově bylo již rozděleno 6,4 milionu korun mezi 17 kulturních a společenských akcí. O rozdělení dotací jsme informovali v tiskové zprávě.


© ilustrační foto Facebook Bohemia Rally Mladá Boleslav