Program 2024 – ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 037-30/2024/ZK ze dne 29. 1. 2024 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková „Program 2024 – ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje“.

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 11. března 2024 od 9:00 hodin do 25. března 2024 do 16:00 hodin.

Oprávnění žadatelé:

Žadatelem o dotaci může být v rámci tohoto Programu poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu akutní lůžková péče v oboru vnitřní lékařství, přičemž tuto péči poskytuje na území Středočeského kraje.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu“, který je součástí schváleného Programu (Příloha č. 2).

Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost dle tohoto Programu 2024.

Kontakty

Ivana Kučerová, tel. 250 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz

Dagmar Vondráková, tel. 257 280 919, e-mail: vondrakova@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty