PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ROZVOJE DESTINAČNÍCH MANAGEMENTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 033-28/2023/ZK ze dne 30. 10. 2023 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková „Program 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje." (dále jen „Program")                                                            

                    Žádost o dotaci je možné podávat v termínu

 od 2. 1. 2024 od 9:00 hodin do 10. 1. 2024 do 16:00 hodin

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z programu“, který je nedílnou součástí tohoto Programu.  

Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf

E-mailová adresa elektronické podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části: Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 13.11. 2023 do 31. 3. 2024

zpět na začátek stránky

Dokumenty