Koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Pokud má být ochrana životního prostředí efektivní a účinná, je nutné k ní přistupovat koncepčně, strategicky, systémově a systematicky. Proto má Středočeský kraj řadu koncepcí v oblasti životního prostředí a zemědělství, které vycházejí ze státních strategií a jsou zpracovávány na období několika let. Kraj prostřednictvím vlastních strategií deklaruje svůj postoj a svoje vize v oblasti životního prostředí a vůli tyto vize naplňovat.

Koncepce v oblasti životního prostředí a zemědělství:

Jedná se o platné dokumenty. Neplatné archivní koncepce jsou k dispozici v sekci Neplatné archivní koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství.