Kontakt na správce komunikace (KSÚS)


Kde nás najdete?

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS)

- Kontaktní a korespondenční adresa:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21    Praha 5

 - přízemí budovy krajského úřadu Středočeského kraje

Sídlo ředitelství: (není korespondenční adresou)
Žižkova 263
251 01 Říčany


Datová schránka:
ID a6ejgmx

IČ: 00066001
Bankovní spojení:
7730-161/0100

Internetové stránky:  www.ksus.cz

 

Údržba silnic

Informace k pozemním komunikacím II. a III. tříd

Středočeský kraj je vlastníkem pozemních komunikací II. a III. třídy. Pro jejich správu má zřízenou příspěvkovou organizaci - Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS SK). 

webové stránky: http://www.ksus.cz
Členění Středočeského kraje na jednotlivá cestmistrovství naleznete zde .
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje je rozdělena na jednotlivé oblasti ve kterých zajišťuje letní i zimní údržbu komunikací a jejich opravy. 

Jednotlivé oblasti KSÚS SK jsou rozděleny následovně: 

KSÚS - oblast Benešov - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Benešov, Dobříš, Příbram, Sedlčany, Vlašim, Votice

KSÚS - oblast Kladno - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Rakovník, Beroun, Hořovice, Černošice, Slaný, Kladno

KSÚS - oblast Kutná Hora - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Čáslav, Český Brod, Nymburk, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Poděbrady, Kolín, Říčany

KSÚS - oblast Mnichovo Hradiště - zahrnuje obce s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad   Labem – Stará Boleslav

Silničním správním úřadem a speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích II. a III. třídy vydává ve správním řízení příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci.

Toto stanovisko vydává za vlastníka pozemní komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

Souhlas se zvláštním užíváním pozemní konunikace.

Toto stanovisko vydává za vlastníka pozemní komunikace Krajskýá správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

Dálnice, rychlostní silnice a silnice I.třídy jsou ve vlastnictví státu. Ředitelství silnic a dálnic ČR vykonává pro stát jejich správu.

Krajský úřad Středočeského kraje - oddělení dopravně správních agend (záložka silnice I.třídy) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace I.třídy

Ministerstvo dopravy
vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dálnice a rychlostní silnice.

Samotná realizace údržby silnic ve Středočeském kraji probíhá dodavatelskými společnostmi. Tyto společnosti provádějí údržbu na základě smluv o dílo pro jednotlivá cestmitrovství. Údržba silnic vlastními pracovními silami, mechanismy a četami neprobíhá.