PROGRAM 2023 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ROZVOJE DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 038-26/2023/ZK ze dne 26. 6. 2023 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu (dále jen „Program").

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena:

                             od 21. srpna 2023 od 9:00 hodin do 15. září 2023 do 14:00 hodin

Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

Kontakty

Ing. Lukáš Halenkovský - garant fondu, tel. 257 280 218, e-mail: halenkovsky@kr-s.cz

vedoucí oddělení dotací a ekonomiky

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

vedoucí oddělení cestovního ruchu a koncepcí

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, 602 622 613, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

projektový a finanční manažer

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

ekonom

zpět na začátek stránky

Dokumenty