Název projektu: „Digitální technická mapa Středočeského kraje"

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733

Plánovaná doba realizace projektu: 13.4.2021 – 31.3.2023

Celkové výdaje:                               244 981 736,17 Kč

Projekt je zaměřen na vytvoření Digitální technické mapy Středočeského (DTM SK). Tato povinnost vyplývá z platné legislativy a bude dílčí částí komplexního záměru na vytvoření DTM ČR. Výsledkem projektu je DTM SK - geografický databázový soubor, který bude obsahovat údaje o přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních. Zamýšlená operace je financována za podpory EU.

 

Informační portál Digitální technické mapy kraje najdete zde.