logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/101 D1 – Jesenice, rekonstrukce

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0010904

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce vybraného úseku stávající silnice II/101 se zachováním stávající kategorie a parametrů, bez rozšiřování vozovky, bez zásadní úpravy stávajícího podélného profilu a jiných zásadních úprav. Trasa je rozdělena na 5 jednotlivých úseků dle míry poškození a návrhu na způsob technologie opravy s dobou životnosti 25 let. V rámci realizace projektu dochází k rekonstrukci úseku silnice II/101 v délce 4,304 km, k opravě stávajícího odvodnění vozovky, pročištění všech trubních propustků, zajištění bezpečnostního záchytného systému a k obnově a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

PROJEKT: „II/101 D1 – Jesenice, rekonstrukce" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.