logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/101 Stehelčeves - most ev. č. 101-039

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006833

Cíle projektu:

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 101-039 na silnici II/101 ve Stehelčevsi, při kterém dojde k odstranění nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení stávajícího mostu vedoucího přes koryto Dřetovického potoka a následnou sanaci spodní stavby a výstavbu nové nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení mostního objektu.

Spodní stavba je použitelná a bude opravena. Rekonstrukce obsahuje snesení stávající nosné konstrukce a odbourání železobetonových úložných prahů.

Spodní stavba bude sanována a na nových železobetonových úložných prazích bude osazena nová nosná konstrukce, která je navržena jako spojitá o dvou polích.

Součástí rekonstrukce je přeložka veřejného vodovodu z PE potrubí pod koryto potoka, do chráničky.

PROJEKT II/101 Stehelčeves - most ev. č. 101-039 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.