logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. Etapa

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008292

Cíle projektu:

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102 v úseku hranice hlavního města Prahy – Měchenice v celkové délce cca 6.4 km.

V rámci stavby jsou rekonstruovány mostní objekty na trase. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí. V oblasti stavby dojde ke kácení vybraných dřevin.

Celá řešená oblast se nachází ve Středočeském kraji.

Je uvažováno s rekonstrukcí po polovinách. Rekonstruovaná komunikace bude členěna na úseky s obousměrným provozem v jednom jízdním pruhu. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Pouze pro vybrané stavební činnosti (demolice mostů, betonáž nosné konstrukce) bude silniční provoz vymístěn a převeden na objízdnou trasu. Přerušení provozu bude pouze krátkodobé v době trvání do cca dvou dní. Přerušení bude probíhat mimo období dopravní špičky např. přes víkend.

PROJEKT „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. Etapa" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.