logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:
II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa

Registrační číslo projektu:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008620

Cíle projektu:

Dne 9. 9. 2019 byla zahájena rekonstrukce silnice „II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, 1. etapa – přímé úseky". Cílem projektu je rekonstrukce silnice II/112, kde bude v úseku od křižovatky se silnicí III/1121 po křižovatku se silnicí II/111 provedeno zesílení AC souvrství a v druhém úseku od křižovatky II/111 po železniční přejezd provedena nová konstrukce vozovky včetně odvodnění pláně. V rámci rekonstrukce bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.
Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.


Zhotovitel: Eurovia a.s.
TDS: Pudis a.s.
PD+AD: Sweco Hydroprojekt a.s.
Cena stavby dle SoD: 39 575 415,83 Kč s DPH


Projekt II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa je spolufinancován Evropskou unií