logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330

Cíle projektu:

Příčinou špatného stavu vozovky komunikace II/115 je především vysoká intenzita tranzitní dopravy. Tento jev je ovšem neodstranitelný, a to vzhledem k tomu, že tato komunikace prochází centrem města, které je díky svému položení jinou cestou obtížně průjezdné, tudíž je tato komunikace pro město klíčová. Předmětná silnice je také využívána jako objízdná trasa při uzavírkách či nehodách na silnici I/4 a na dálnicích D4 a D5. Z tohoto důvodu je nutné navrátit komunikaci do původního stavu a zvýšit užitné vlastnosti komunikace a její únosnost. Rekonstruovaný úsek silnice II. třídy tvoří spojení prostřednictvím silnice II/115 mezi přilehlými a navazujícími obcemi na trase Jince, Hostomice, Řevnice, Dobřichovice, Černošice, Praha. Svým dopravním významem je tento úsek dotčené silnice pro danou oblast nepostradatelný. Danou trasu využívají i autobusy Pražské integrované dopravy (PID).

Cílem rekonstrukce silnice II. třídy v úseku II/115 Černošice je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti. Cílem je také zachovat průjezdný podstatný úsek komunikace, která je vedena centrem města Černošice a funguje jako důležité napojení na dálnice D4 a D5.

PROJEKT „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.