logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008853


Cíl projektu:

Rekonstrukce opěrné zdi komunikace II/116 mezi obcemi Hýskov a Nižbor v okrese Beroun. Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové koruny opěrné zdi po pravé straně, a to včetně římsy, nového zábradelního svodidla a nového systému odvodnění úseku silnice II/116. V rámci rekonstrukce došlo také k rozšíření předmětného úseku komunikace na min. 6,5 metru


PROJEKT:„II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.