logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:  II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006707

Cíle projektu:

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu č. 237 přes Zlonický potok, který byl ve velmi špatném stavebním stavu a to včetně jeho spodní stavby. Degradace jednotlivých konstrukčních částí byla již v pokročilém stádiu. Na základě těchto skutečností došlo k vybudování nového mostního objektu o odpovídajících parametrech jak šířkových, tak i z hlediska únosnosti mostu na zatěžovací třídu A. Součástí rekonstrukce mostu byla i obnova asfaltového krytu vozovky, tak aby bylo dodrženo plynulé napojení na nový most. 

Informace o stavbě:

Zhotovitel:                     Chládek a Tintěra          
TDS+BOZP                  SUDOP GROUP TDI-BOZP
Cena díla:                       7 421 333,37 s DPH
Doba realizace:              23 týdnů od předání staveniště

Projekt „II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013A" je spolufinancován Evropskou unií.