logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004662

Cíle projektu:

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 240-022 přes Bakovský potok na silnici II/240 ve Velvarech, při které bude stávající objekt se stavebním stavem stupně VII. – havarijním a vyloučeným veškerým provozem, odstraněn a nahrazen novou konstrukcí.

Součástí výstavby mostu jsou i přeložky inženýrských sítí (sdělovací kabely O2 a vodovodní potrubí) a odstranění plynovodu.

Po dokončení přestavby mostního objektu bude zrekonstruován přilehlý kryt vozovky na předpolích mostu a obnoven kryt chodníků ze zámkové dlažby a dojde k pročištění řečiště Bakovského potoka.

Po uzavírce silnice došlo k odstranění provizorního přemostění, které není předmětem této stavby.     

 

PROJEKT II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.