logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/280 Čížovky - Domousnice, rekonstrukce

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003712

Cíle projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce úseku silnice II. třídy v úseku Čížovky-Domousnice v celkové délce 3,19 km.

Jednalo se o rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev ve stávající ploše vozovky beze změny šířkových a směrových parametrů komunikace.

U vozovky došlo k odstranění poruch a zvýšení její únosnosti, což přispělo k posílení bezpečnosti, plynulosti a pohodlí silničního provozu.

Cílem projektu bylo zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

 

PROJEKT „II/280 Čížovky - Domousnice, rekonstrukce" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.