logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009129

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci komunikace II/329 Pečky, ul. J. A. Komenského a tř. Jana Švermy. Rekonstrukce proběhne v celé šíři průjezdního úseku - cca 11,0 m a dále bude řešena úprava systému odvodnění. V trase rekonstruované silnice se nacházejí úrovňové křižovatky s místními komunikacemi a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace.

Rekonstrukcí dojde k odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

PROJEKT „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.