logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs N. L.
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012523


Cíle projektu:

Cílem projektu je realizace rekonstrukce pozemní komunikace II. třídy, konkrétně komunikace II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs nad Labem, a tím zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T a posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. 

Předmětem této stavby je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku délky 2,544 km. Začátek úseku č.1 je v km 1,00 za obcí Podolanka. Konec úseku č.1 je v km 2,580 před obcí Dřevčice. Součástí akce je také případná sanace dvou propustků, které se v předmětném úseku nachází, pokud to bude jejich stavebnětechnický stav vyžadovat. Začátek úseku č. 2 je v km 3,410 za obcí Dřevčice. Konec úseku č. 2 je v km 4,374 před mostem v blízkosti hranice města Brandýs nad Labem - Staré Boleslav.

PROJEKT „II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs N. L." JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.