logo EU - IROP

Projekt byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci které bude proplaceno 90% uznatelných nákladů projektu, které činily 7 460 000 Kč včetně DPH.

Cílem projektu bylo vybudování nové části Labské cyklostezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km. Nově vybudovaná cyklostezka má základní šířku 3 m. Tato nová asfaltová cyklostezka nahradila nezpevněnou cestu po říční navigaci a cyklisté ji mohou využít pro jízdu po levém břehu Labe od lávky mezi Lázněmi Toušeň a Káraným do Čelákovic, kde se nachází středověká tvrz, hotel, plavecký bazén, množství restaurací a vlakové nádraží, odkud jezdí každou půlhodinu příměstské vlaky uzpůsobené k přepravě kol do Prahy. Na trase cyklostezky bylo také vybudováno odpočinkové místo pro cykloturisty - 2 lavice a stůl, koš, kolostav a informační tabule s mapou.