logo EU - IROP

Cílem projektu je vybudovat novou část Labské cyklostezky v úseku Kly – Mělník v délce 2,23 km, díky které dojde k napojení na cyklotrasu 02 v úseku Mělník - Byšičky. Povrch cyklostezky bude asfaltový, u stezky bude vybudováno odpočinkové místo v blízkosti obce Kly a bude ho tvořit jednoduchý dřevěný přístřešek (lavice, stůl a stříška), stojany na kola, odpadkový koš a informační tabule. Úsek nové výstavy cyklostezky bude řešen bezbariérově a bude výhradně k dispozici pouze pro pěší a cyklistické užívání. Labská cyklostezka bude cyklistickou trasou regionálního významu zapadající do koncepce dálkových cyklostezek s vizí mezinárodní cykloturistiky.

Na projekt bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dotace ze státního rozpočtu v celkové maximální výši 19 212 262,00 Kč (90% celkových způsobilých výdajů).