logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.etapa)

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008073

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce komunikace II/335 mezi částí obce Staňkovice - Nová Ves a městem Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora. Kvůli úpravě (navýšení) nivelety vozovky je nutná kompletní rekonstrukce vozovky. Dále dojde k sanaci krajů vozovky, zesílení konstrukce vozovky, obnově odvodnění, kompletní rekonstrukci propustků, výměně svodidel, kácení, úpravě napojení komunikace II/335 na III/33514 a homogenizaci (rozšíření) šířkového uspořádání na silniční kategorii S7,5/MS2 9,0/7,5/50.

Povrch vozovky vykazuje četné poruchy zejména trhliny a deformace, které se projevují zejména při okrajích vozovky, kde byla prokázána značně nižší únosnost vozovky než uprostřed. Šířka vozovky kolísá od 6,0 do 6,8 metrů, což neodpovídá šířkovému uspořádání odpovídající silniční kategorii S7,5 resp. MS2 9,0/7,5/50.
Z tohoto důvodu bylo investorem rozhodnuto o rekonstrukci komunikace II/335.

PROJEKT „II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.etapa)" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.