logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou II/106 x III/10513

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008225

Cíle projektu:

REKONSTRUKCE ÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ SILNIC II/106 A III/10513 V PODOBĚ STYKOVÉ KŘIŽOVATKY NA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKU O VNĚJŠÍM PRŮMĚRU 24 M A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ KOMUNIKACÍ.

DÁLE BUDE PROVEDENA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBOUSTRANNÝCH PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ V CELÉ DÉLCE ÚSEKU. SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TAKÉ REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ZEJMÉNA VODOVODU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

KOMUNIKACE II/106 JE PRŮTAHEM MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU A SOUČASNĚ PLNÍ FUNKCI PLNOHODNOTNÉHO NAPOJENÍ REGIONU NA PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE ČR A SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T.

REKONSTRUKCÍ PŘEDMĚTNÉHO STAVEBNÍHO PROJEKTU SE POSÍLÍ KONKURENCESCHOPNOST, DOSTUPNOST, OBSLUŽNOST A BEZPEČNOST REGIONU.

NOVĚ VYBUDOVANÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SNÍŽÍ NEHODOVOST, ZVÝŠÍ SILNIČNÍ BEZPEČNOST A KOMFORT ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU.

PROJEKT  Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou II/106 x III/10513 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.