logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Oprava mostu ev. č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009523

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce komunikace úseku II/272 a silničního mostu ev. č. 272-011 - Most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Opravou mostu a části úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti. Rekonstrukce mostu a související komunikace je cílena k odstranění havarijního stavu mostu ev. č. 272-011 a silnice II. třídy, ke zvýšení dopravní bezpečnosti, snížení opotřebení vozidel, úspoře pohonných hmot, zlepšení podmínek životního prostředí a zvýšení hodnoty územního napojení obchodních a průmyslových zón.

PROJEKT „Oprava mostu ev. č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.