Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010102
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Středočeského kraje.

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2019

Datum ukončení projektu: 28.2.2021

Výstupy projektu:
1) Funkční komunikačně-projektový portál (datový sklad) Kraje 2) Nastavené principy procesního řízení v rámci Odboru regionálního rozvoje KÚ včetně komplexní procesní mapy a popsaných hlavních procesů. 3) Nastavený vzdělávací program k tématu Smart City pro širší odbornou veřejnost 4) Zvýšená kvalifikace vybraných zaměstnanců KÚ SčK (akreditované školení projektového řízení). 5) Zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/ IEC 27001. Doložení výstupu projektu na úrovni měřitelného ukazatele bylo zajištěno certifikátem systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/ IEC 27001:2014.

Dokumenty