Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 024-11/2020/ZK ze dne 29. 11. 2021 schválilo Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.

Oblasti podpory: 

  • Oblast A- projekty podpořené ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů pro daný rok, v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov) 
  • Oblast B - projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí 
  • Oblast C - projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 
  • Oblast D - projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

Tremín podávání žádostí: 

Oblast podpory B1 - od 1. 2. 2022 od 9:00 hodin do 18. 2. 2022 do 14:00

Oblast podpory A, B2, C a D od 4. 4. 2022 od 9:00 do 31. 8. 2022 do 16:00 hodin

Dokumenty

Dokumenty