Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-20/2022/ZK ze dne 28.11. 2022 Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.

Alokace pro Program 2023 je k 31. 7. 2023 vyčerpána

Termín podávání žádostí je od 1. 2. 2023 od 9:00 hodin do 15. 12. 2023 do 15:00 hodin. 

Dokumenty