VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 2023
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ZE STŘEDOČESKÉHO INFRASTRUKTURNÍHO FONDU 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 0130-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023 vyhlašuje hejtmanka Mgrl. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
Pro tematické zadání PODPORA ROZVOJE ZÁKLADNÍCH ŠKOL - NAVÝŠENÍ KAPACITY je lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu 2023 stanovena


od 17. července 2023 od 9:00 hodin
do 28. června 2024 do 12:00 hodin.


Způsob podání žádosti o dotaci stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace“ schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 29. 5. 2023 usnesením č. 011-25/2023/ZK.
Povinné přílohy stanovuje Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
 

zpět na začátek stránky

Dokumenty

Dokumenty