VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 2023
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ZE STŘEDOČESKÉHO INFRASTRUKTURNÍHO FONDU 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 012-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
Pro tematické zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
je lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu 2023 stanovena


od 17. července 2023 od 9:00 hodin
do 29. září 2023 do 14:00 hodin.


Způsob podání žádosti o dotaci stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace“ schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 29. 5. 2023 usnesením č. 011-25/2023/ZK. Povinné přílohy stanovuje Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
 

zpět na začátek stránky

Dokumenty

Dokumenty