V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 023-32/2024/ZK ze dne 25. 3. 2024 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací na podporu geoparků na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena

od 10. 5. 2024 od 9:00 hodin

do 17. 5. 2024 do 12:00 hodin

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2024“, který je nedílnou součástí tohoto Programu.

Kontakty

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÁ A FINANČNÍ MANAŽERKA

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., tel. 257 280 218, e-mail: srejber@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

zpět na začátek stránky

Dokumenty