logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/115 Řevnice, průtah

Řidičům projíždějícím městem Řevnice v okrese Praha–západ začala v závěru loňského roku sloužit nově opravená silnice. Středočeský kraj v roce 2016 dokončil projekt rekonstrukce silnice s názvem „II/115 Řevnice, průtah". Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU (IROP). „Opravili jsme celkem 367 metrů důležitého průtahu Řevnicí, který je velmi frekventovaný a vede přes železniční přejezd. Součástí rekonstrukce bylo také vyřešení odvodnění, zesílení konstrukce, zlepšení podkladních konstrukčních vrstev, zkapacitnění odvodňovacího proužku s osazením nových obrubníků podél chodníku k usměrnění srážkových vod z vozovky a úpravu krajnice. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a bezpečnosti provozu," vysvětlil František Petrtýl (ANO 2011), radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. Rekonstrukce průtahu městem Řevnice stála přibližně 6,6 milionu korun.