Dne 24. 4. 2023 Zastupitelstvo SČK schválilo usnesením č. 032-24/2023/ZK přidělení dotací z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadní „Zdravotnictví“.

Seznam schválených dotací, vzor smlouvy 2023 a usnesení ZK  jsou uvedeny v dokumentech ke stažení.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 057-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Zdravotnictví".

Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 11. ledna 2023 od 9:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé zdravotních služeb, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel musí mít místo poskytování zdravotních služeb nebo kontaktní pracoviště na území Středočeského kraje anebo prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat dle „Metodického pokynu". 

Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost z tematického zadání dle tohoto Programu 2023.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Ivana Kučerová, tel. 257 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz

Radka Libánská, tel. 257 280 445, e-mail: libanska@kr-s.cz

zpět na začátek stránky

Dokumenty