Registrační číslo MS2021+: CZ.05.01.02/03/22_001/0000016
Příjemce dotace: Středočeský kraj

Obsah obrázku Písmo, Elektricky modrá, symbol, logo

Popis byl vytvořen automaticky                                                                      Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

KOTLÍKOVÁ DOTACE

„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“

  • finanční podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy v rodinných domech, rodinných rekreacích a bytových jednotkách bytových domů za nový zdroj vytápění pro lidi ve starobním důchodu, invalidním důchodu 3. stupně nebo pobírajících příspěvek na bydlení