Výsadba stromů ve Středočeském kraji
projekt byl realizován v souladu s výzvou č. 9/2019 Výsadba stromů vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby listnatých stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Výsadba listnatých stromů přispěje ke snížení uhlíkové stopy v rámci Středočeského kraje a ke zvýšení ochrany klimatu.

Dílčí projektové žádosti byly podány a akceptovány Státním fondem životního prostředí ČR v dubnu 2020. Vyhodnoceny a ukončeny budou postupně v 1. pol. 2021 na základě smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Předmětem dílčích projektů byl plán výsadby 441 kusů listnatých stromů na pozemcích ve správě 23 příspěvkových organizací Středočeského kraje a na pozemcích 6 obcí Středočeského kraje (Kamýk nad Vltavou, Všetaty, Buš, Pňov, Boreč a Dolní Stakory). 

Projekt je realizován v termínu duben 2020 – květen 2021
Předpokládané celkové náklady dílčích projektů jsou 6.055.500 Kč, z toho 100 % uznatelných nákladů ve výši 3.409.500 Kč činí dotace.