Předmětem projektu "Zajištění kybernetické bezpečnosti pro příspěvkové organizace Středočeského kraje" je zvýšení kybernetické bezpečnosti orgánu veřejné moci - Středočeského kraje - a jeho podřízeným příspěvkovým organizacím zajištěním komplexní bezpečnosti všech služeb ICT.

Cílem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a výsledkem projektu je posílení zabezpečení informačních a komunikačních systémů  včetně zesílení schopnosti a připravenosti předcházet kybernetickým útokům a dalším potenciálním hrozbám. Všechny zamýšlené aktivity projektu mají přímou vazbu na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti dle mezinárodních standardů.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

Projekt je realizován v rámci 4. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1.1. (PR), vedeného pod evidenčním číslem CZ.06.01.01/00/22_004/0000066, a jeho ukončení je plánováno na konec května 2024.