Odbor kontroly vykonává činnosti v samostatné i přenesené působnosti a člení se na tato oddělení:

  • oddělení kontroly příspěvkových organizací
  • oddělení přezkumu hospodaření obcí
  • oddělení kontroly dotačních titulů