Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev se stanoví Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.

Velikostní kategorie územního samosprávného celku: 14

Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města: kraj nad 1000000

Uvolnění členové zastupitelstva

Výše odměny za měsíc v Kč

starosta, primátor, hejtman 151 217 Kč
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana 133 071 Kč
člen rady (neuvedený v ř. 1 a 2) 120 974 Kč
uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený v ř. 1 až 3), 102 827 Kč

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje

Výše odměny za měsíc v Kč

starosta, primátor, hejtman 90 730 Kč
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana 81 657 Kč
člen rady (neuvedený v ř. 1 a 2) 18 147 Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 10 585 Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu 9 073 Kč
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený v ř. 1 až 5) 7 561 Kč

Výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva stanovilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 088-21/2023/ZK.

V případě výkonu více funkcí jedním členem zastupitelstva, bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytována pouze odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem.

Neuvolnění členové zastupitelstva kraje

Výše odměny za měsíc v Kč

člen zastupitelstva 7 561 Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu 9 073 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu 10 585 Kč
náměstek hejtmana 76 780 Kč

Členové Rady kraje a uvolnění členové Zastupitelstva kraje

Funkce

Výše odměny za měsíc v Kč

Mgr. Petra Pecková hejtmanka 151 217 Kč
Ing. Pavel Pavlík statutární náměstek hejtmanky 133 071 Kč
Mgr. Michael Kašpar náměstek hejtmanky - neuvolněný   76 780 Kč
Ing. Jiří Snížek náměstek hejtmanky 133 071 Kč
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. člen rady kraje 120 974 Kč
Mgr. Petr Borecký člen rady kraje 120 974 Kč
Mgr. Martin Hrabánek člen rady kraje 120 974 Kč
Libor Lesák člen rady kraje 120 974 Kč
Mgr. Jana Skopalíková člen rady kraje 120 974 Kč
Mgr. Václav Švenda člen rady kraje 120 974 Kč
Mgr. Milan Vácha člen rady kraje 120 974 Kč
JUDr. Robert Bezděk, CSc. předseda Kontrolního výboru 102 827 Kč
Ing. Dan Jiránek předseda Výboru pro životní prostředí a zemědělství 102 827 Kč

Mgr. Lucie Cirkva Chocholová

předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch 102 827 Kč
Mgr. Pavla Štrobachová, MPA předsedkyně Výboru sociálních věcí 102 827 Kč
Mgr. Zdeněk Volf předseda Komise pro majetek 102 827 Kč
Petr Vychodil, MPA předseda Výboru pro regionální rozvoj 102 827 Kč
Ing. Tomáš Zmuda předseda Komise pro ICT a digitalizaci

102 827 Kč