Projekt je realizován z výzvy 03_22_006 – Podpora procesů ve službách – kraje v rámci OPZ +, pod registračním číslem CZ.03.02.02/00/22_006/0000206.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb na území Středočeského kraje podle vypracované metodiky, její další implementace do praxe sociálních služeb a řízení sítě sociálních služeb s přihlédnutím k potřebám vysoce náročných klientů a k naléhavých nepříznivým situacím. Metodika bude v průběhu projektu aktualizována s cílem zachytit legitimní odchylnosti praxe sociálních služeb při vyhodnocování jejich efektivity.

Sekundárními cíli jsou harmonizace a kalibrace poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb SK a dále posílení praxe návaznosti sociálních služeb na běžně dostupné veřejné služby a zdroje. Dále podpora deinstitucionalizace sociálních služeb, podpora vykazování dat o sociálních službách a zjištění potřeb specifických cílových skupin.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

a) Vytvoření syntetické studie se souborem doporučení pro sociální služby

b) Uskutečnění 40 odborných setkání, 1 dvoudenní kazuistické konference a 3 odborná kazuistická setkání pro pracovníky přímé péče

c) Koordinace transformace

d) Vytvoření revidované metodiky vyhodnocování efektivity

e) Vytvoření zásad a podmínek pro zavedení metropolitního plánu rozvoje sociálních služeb

f) Vytvoření 3 analytických studií o potřebách pečujících dětí a potřebách spolupráce sociálních pracovníků ve zdravotnictví se sociálními službami a o možnostech rozvoje sociálních služeb s cílem zlepšení rovného zacházení s Romy

Projekt je realizován v termínu od 1. 7. 2022 - 30. 6. 2025
Rozpočet projektu je 20 540 000 Kč

Odkaz na projekt ZDE.