Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 012-22/2023/ZK ze dne 27. 2. 2023 schválilo Pravidla 2023/2024 pro poskytování DARŮ obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení.
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 012-22/2023/ZK ze dne 27. 2. 2023 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Pravidla 2023/2024 pro poskytování DARŮ obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení.

 
Lhůta pro podávání žádostí o dar je v Pravidlech 2023/2024 stanovena na: 
 
od 20. března 2023 od 9:00 hodin
do 28. června 2024 do 14:00 hodin.

Způsob podávání žádostí o dary a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o dar", který je nedílnou součástí Pravidel 2023/2024.

Dokumenty