Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 008-03/2021/ZK z 25. 1. 2021 schválilo Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova a Usnesením č. 018-04/2021/ZK z 22. 2. 2021 schválilo Dodatek č. 1 k Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Termín podávání žádostí je od 6. 4. 2021 od 9:00 do 28. 6. 2024 do 14:00 hodin.

Dokumenty

Dokumenty