PROGRAM 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 047-27/2023/ZK ze dne 18. 9. 2023 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková „Program 2024 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu“ (dále jen „Program"):

Lhůta pro podání žádostí je stanovena

od 6. 11. 2023 od 9:00 hodin

do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin

Způsob podání žádosti je uveden v Metodickém pokynu k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace, schváleném usnesením č. 011-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023, zveřejněném na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí“).

Kontakty

Ing. Lukáš Halenkovský - garant fondu, tel. 257 280 218, e-mail: halenkovsky@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A KONCEPCÍ

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, 602 622 613, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

EKONOM

zpět na začátek stránky

Dokumenty