Rozcestník

Kontakty

Ing. Lukáš Halenkovský - garant fondu, tel. 257 280 218, e-mail: halenkovsky@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A KONCEPCÍ

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, 602 622 613, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

EKONOM

zpět na začátek stránky