Kontakty

Mgr. Pavla Adlerová
odborná referentka
tel. 257 280 397
adlerova@kr-s.cz

Ing. Alena Gaňová
odborná referentka
tel. 257 280 658
ganova@kr-s.cz

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI:

Bc. Aneta Krombholzová
odborná referentka
tel. 257 280 862
krombholzova@kr-s.cz

KDE NÁS NAJDETE:

3. patro, kancelář č. 3097, 3096, 3073

Obecné informace

Oddělení přestupků a správních agend zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta republiky, voleb do zastupitelstev obcí a krajů, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, voleb do Evropského parlamentu a referenda vyhlášeného podle zvláštního zákona. Přijímá, projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

ODKAZY:

Právní předpisy na úseku voleb

Výsledky voleb ČSÚ

Stanoviska Ministerstva vnitra k volbám