Kontaktní informace

Bc. Alena Hanzel
Krajský RIS3 koordinátor
Tel.: +420 731 104 049
e-mail: hanzel@kr-s.cz

Ing. Jakub Pechlát
Regionální RIS3 manažer
Tel.: +420 601 551 931
e-mail: pechlat@s-ic.cz

 

Základní informace

Přípravu a realizaci krajské RIS3 strategie ve Středočeském kraji řídí Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje (RkSk), která je současně poradním orgánem Rady Středočeského kraje. Patnácti-členné Radě kraje pro konkurenceschopnost, která na principu partnerství sdružuje významné osobnosti a odborníky v oblasti výzkumu, vývoje a inovačního podnikání, předsedá Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd. Jednání RkSk je upraveno Statutem Rady pro konkurenceschopnost.

Mezi hlavní činnosti Rady pro konkurenceschopnost patří následující:

  • je sdružující platformou subjektů působících v oblasti inovačního podnikání, vědy a výzkumu a regionální samosprávy= vytváření partnerství, diskuse,
  • je odborným poradním orgánem Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání a vědy a výzkumu,
  • koordinuje a monitoruje přípravu, realizaci a naplňovaní krajské S3 strategie,
  • diskutuje a schvaluje opatření a projekty v oblasti podpory VaV, které se budou v regionu realizovat,
  • stanovuje a naplňuje vizi kraje v oblasti podpory VaV,
  • doporučujícím orgánem pro výběr některých projektů na národní úrovni,
  • koordinujícím orgánem činnosti jednotlivých inovačních platforem.