Program 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 041-33/2024/ZK ze dne 29. 4. 2024 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena

od 14. 6. 2024 od 9:00 hodin

do 8. 7. 2024 do 12:00 hodin

Způsob podání žádosti je uveden v Metodickém pokynu k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace, schváleném usnesením č. 011-25/2023/ZK ze dne 29. 5. 2023, zveřejněném na úřední desce a webových stránkách Středočeského kraje.

 

 

Kontakty

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÁ A FINANČNÍ MANAŽERKA

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., tel. 257 280 218, e-mail: srejber@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

zpět na začátek stránky

Dokumenty