Kotlíkové dotace

16999027-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Přehled přijatých žádostí (2. výzva) k 15.2.2020.xlsx
Před 4 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Dokumenty a média

15903502-xlsx
15772744-xlsx
15572291-xlsx
15572277-xlsx
15572266-xlsx
15572248-xlsx
15572214-xlsx
15572203-xlsx
15572192-xlsx
15572168-xlsx
15572157-xlsx
15572144-xlsx
15572129-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 13.část_25.02.2019.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 12.část_14.01.2019.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 11.část_15.10.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 10.část_24.09.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 09.část_06.08.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 08.část_09.07.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 07.část_04.06.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 06.část_21.05.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 05.část_02.05.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 04.část_16.4.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 03.část_26.3.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 02.část_12.3.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů - 2.výzva 01.část_5.2.2018.xlsx
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by
13264227-xlsx
13249566-xlsx
12988488-xlsx
12945637-xlsx
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
seznam registrovaných žadatelů-II.kolo 1.výzva-4.část
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
Seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1.výzva - 3.část
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1. výzva-2.část.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
seznam registrovaných žadatelů- II.kolo 1. výzva-1.část.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by

Kotlíkové dotace 2017-2019 - 2. výzva - kontakty

Oddělení skupinových projektů

email:   kotliky@kr-s.cz
telefon: 257 280 991 - pondělí a středa od 8 do 12 hodin

Bc. Simona Kubová
finanční manažer
kubova@kr-s.cz

Markéta Kulhavá
administrativní pracovník 
kulhava@kr-s.cz

Naďa Opitzová
administrativní pracovník 
opitzova@kr-s.cz

Marie Kuchařová
administrativní pracovník 
kucharova@kr-s.cz

Šperlová Petra
administrativní pracovník
sperlova@kr-s.cz

Martina Dytrychová
projektový manažer
dytrychova@kr-s.cz

Žaneta Kotová
projektový manažer
kotova@kr-s.cz

Jiří Janovský
finanční manažer 
janovsky@kr-s.cz

Miroslava Schafferhansová
projektový a finanční manažer 
schafferhansovam@kr-s.cz

Ing. František Hráský
finanční manažer 
hrasky@kr-s.cz

 

Alena Macháčková
projektový a finanční manažer 
machackovaa@kr-s.cz

 

 

Kotlíkové dotace 2015-2018 - 1. výzva - kontakty

Oddělení skupinových projektů 

email:   kotliky@kr-s.cz
 

Mgr. Michal Zadina
administrativní pracovník
zadina@kr-s.cz

Jaroslava Králíčková
projektový manažer
kralickova@kr-s.cz

Pavla Tomková
administrativní pracovník 
tomkova@kr-s.cz

Mgr. Kateřina Urbanová Mojsejová, Ph.D.
projektový manažer 
urbanovak@kr-s.cz

 

 

 

 

Aktuality

Zpět Základní informace k Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“, KOTLÍKOVÉ DOTACE 2. VÝZVA

 

Dne 31. 8. 2017 vyhlásila hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 031-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 dotační Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019" (dále jen „Program").

Program je uveřejněn na Úřední desce Středočeského kraje v sekci „Dotace, programy, pravidla, výzvy" a je rovněž uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace" -  Dokumenty ke stažení - 2. Výzva.

Poskytovatelem dotace dle Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Dotace je účelová a lze ji poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), a to i na dokončené realizace akce před vyhlášením Programu; časová způsobilost výdajů konečných uživatelů, tj. příjemců dotace, je stanovena od 15. července 2015.

Příjem žádostí bude  zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod.

V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven.

Žádosti budou podávány pouze elektronicky a jsou dostupné na webové adrese:

https://kotliky.kr-stredocesky.cz/fas/formservice/filler.open?name=DOT.fo

Po vygenerování žádosti bude přiřazen unikátní kód a pořadové číslo žádosti. Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je nutno doručit nejpozději
do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, ve lhůtě pro podávání žádostí.

Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019"  je uveřejněn na Úřední desce Středočeského kraje a je rovněž uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace" -  Dokumenty ke stažení - 2. Výzva.  

Dotaci je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Dotace se nevztahuje na případy, kdy původní kotel s ručním přikládáním splňuje  3., 4. a 5. emisní třídu.

K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva  o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Dotace se nevztahuje mimo jiné na výměnu kamen, krbových kamen a krbů a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu.

Nový tepelný zdroj musí splňovat směrnice EU (ekodesign). Podporované nové tepelné zdroje jsou uvedeny v seznamu výrobků a technologii pro II. Výzvu kotlíkových dotací na stránkách Státního fondu životního prostředí: https://svt.sfzp.cz/. Tento seznam je průběžně aktualizován.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat pouze fyzické osoby a to na území Středočeského kraje v objektech: rodinný dům, objekt k bydlení, zemědělská usedlost (s max. 3 bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí). Dotace se nevztahuje na rekreační objekty. V případě více vlastníků bude k žádosti přiložen písemný souhlas, který je uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace" v Dokumentech ke stažení – 2. výzva.

Dle Programu již odpadá povinnost realizace mikroenergetického opatření.

Dle Programu nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Podpora nových zdrojů tepla:

A2   Automatický kombinovaný kotel (uhlí, biomasa)   75% ze způsobilých nákl.     max.  75.000,- Kč
A3    Ruční kotel na biomasu                                           80% ze způsobilých nákl.     max. 100.000,- Kč
A3    Automatický kotel na biomasu                               80% ze způsobilých nákl.     max. 120.000,- Kč
B      Tepelné čerpadlo                                                    80% ze způsobilých nákl.     max. 120.000,- Kč
    Plynový kondenzační kotel                                     75% ze způsobilých nákl.     max.   95.000,- Kč

Žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7.500,- Kč.

Seznam obcí je uveden v Příloze č. 2 k Programu, který je uveřejněn na Úřední desce Středočeského kraje v sekci „Dotace, programy, pravidla, výzvy" a který je rovněž uveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace" -  Dokumenty ke stažení - 2. Výzva. V této sekci je rovněž uveden seznam obcí samostatně bez nutnosti otevření celého Programu.

Povinné přílohy v listinné verzi k žádosti jsou:

  • Fotodokumentace stávajícího kotle (kotle před realizací), ze které bude zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před realizací) napojeného na otopnou soustavu. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
  • Kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu. Účet musí být založen na osobu konečného uživatele.
  •  Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem, jestliže je konečný uživatel zastoupen zmocněncem.
  • Ověřená kopie dokumentu, která se týká oprávnění k zastupování konečného uživatele (např. rozhodnutí soudu), je-li konečný uživatel zastoupen oprávněnou osobou.
  • Čestné prohlášení rodiče s úředně ověřeným podpisem, že je rodičem nezletilého konečného uživatele, je-li konečný uživatel zastoupen rodičem.

Povinné přílohy v listinné verzi k žádosti jsou v případě spoluvlastnictví:

• písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu, nebo
• písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž
k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky, nebo
• písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, nebo
• písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný
od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 

 

 


Kotlíkové dotace 2017-2019 - 2. výzva

Dne 31. 8. 2017 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019" (dále jen „Program"). Jedná se o tzv. „2. Výzvu na kotlíkové dotace". Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu činí 502 233 009,72 Kč. Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod., nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na Program. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.

Elektronická žádost pro tzv. 2. Výzvu kotlíkových dotací 2017-2019

Elektronickou žádost vyplníte v prostředí webového prohlížeče. Pro otevření žádosti použijte odkaz na webové stránce:

https://kotliky.stredoceskykraj.cz/fas/formservice/filler.open?name=DOT.fo.

Postup pro vyplnění elektronické žádosti naleznete v Dokumentech ke stažení – 2. výzva v dokumentu „03-Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu".

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Středočeského kraje očekává v prvních minutách vysoký počet příjmu elektronických žádostí, bude žadatelům při odeslání vyplněné žádosti nejprve vygenerováno elektronickým systémem „Potvrzení přijetí žádosti o kotlíkovou dotaci", které bude obsahovat mj. číslo žádosti (pořadí), unikátní kód a zejména odkaz ke stažení plně vyplněné žádosti vč. konkrétního data a času. Potvrzení si prosím z Vaší strany nezapomeňte uložit. Všechny vyplněné a odeslané žádosti ze strany žadatele budou generovány elektronickým systémem vždy až v rámci nočních hodin, tj. budou dostupné ke stažení a tisku vždy následující den (první den bude možné tedy odeslat elektronickou žádost a druhý den tuto žádost vytisknout). V případě, že „Potvrzení přijetí žádosti o kotlíkovou dotaci" neuložíte a nevytisknete, kontaktujte pracovníky úřadu na e-mailové adrese kotliky@kr-s.cz, nebo telefonicky na telefonních číslech 257 280 308, 257 280 201 či 257 280 247. Pracovníci úřadu Vám na základě sdělených identifikačních údajů pošlou na Vámi zadané kontaktní údaje v žádosti Vámi zaslanou a evidovanou žádost v elektronickém systému. V případě jakýchkoliv pochybností prosím použijte dokument 03-Podrobný postup pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu", který je k dispozici na webových stránkách nebo kontaktujte pracovníky úřadu na výše uvedeném e-mailu nebo kontaktních telefonních číslech.

Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je nutno doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, ve lhůtě pro podávání žádostí, tj. ve lhůtě od 4. října 2017 od 8:00 hodin do 29. června 2018 do 14:00 hodin. V tomto případě výše popsaného technického řešení to znamená, že první žádosti lze na podatelnu po vygenerování doručit až 5. října 2017.

Úřední hodiny podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje jsou stanoveny takto:
pondělí a středa   7:30 – 17:00 hodin
úterý a čtvrtek     7:30 – 16:00 hodin
pátek                    7:30 -  15:00 hodin

 

Vysvětlení lhůty pro doručení písemné žádosti na podatelnu:

Den odeslání žádosti v elektronické podobě se do lhůty 20 pracovních dnů nezapočítává, a to bez ohledu na to, zda byla žádost odeslána v elektronické podobě v pracovní den, v sobotu, v neděli nebo ve svátek.
Lhůta 20 pracovních dnů

•          počíná běžet první pracovní den, který následuje po dni odeslání žádosti v elektronické podobě,

•          končí dvacátý pracovní den, který následuje po dni odeslání žádosti v elektronické podobě; tento den je posledním dnem pro doručení vygenerované a podepsané písemné žádosti do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.

Lhůta do 29. června 2018 do 14:00 hodin je konečná, i když neuběhne 20 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti v elektronické podobě.
Podatelna bude žadatelům vystavovat potvrzení o přijetí obálky na vlastním formuláři. Pokud bude žadatel chtít potvrdit vlastní potvrzení, toto potvrzení musí obsahovat minimálně plné jméno a adresu žadatele a informaci, o jaký Program se jedná.
Podle schváleného Programu bude podporována výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat finanční dotaci ve výši 75 000 Kč až 127 500 Kč dle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

15928880-pdf
15466427-pdf
15246636-xlsx
15105152-docx
14851677-xlsx
14026328-doc
13510162-docx
13260894-rtf
13261067-rtf
13250673-docx
13250777-rtf
13261059-docx
13250665-docx
13250894-rtf
13250886-rtf
13250645-docx
12991619-pdf
12991591-doc
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Dokumenty
18 - Dodatek k Programu.pdf
Před 5 Roky uživatelem Lenka Přikrylová
Schváleno
15-Vzor veřejnoprávní smlouvy 2.výzva.pdf
Před 5 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
17 - KONTROLNÍ_LIST_II_VÝZVA_DOKLADY.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
16-Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu.docx
Před 6 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
14-Závěrečná zpráva k programu.xlsx
Před 6 Roky uživatelem Jiří Janovský
Schváleno
02-Program
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
13-Změnový formulář
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
12-Nepovinná příloha - Prohlášení pro žadatele z 20. 4. 2017
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
11-Doklad o likvidaci kotlového tělesa.rtf
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
10-Vzor obálky k žádosti o dotaci.docx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
09-Seznam prioritních měst a obcí
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
08-Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle.docx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
07-Příloha k žádosti o dotaci-Souhlas vlastníka pozemku.docx
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
06-Příloha k žádosti o dotaci-Souhlas spoluvlastníka rodinného domu.rtf
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
01-Vyhlášení Programu
Před 6 Roky uživatelem Petra Lázničková
Schváleno
{title}
Right Now by

{title}

Right Now by