Rozcestník

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce (města i městyse) vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních částí.

Soutěž je organizována ve svou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kdy ta nejúspěšnějsí získá titul "Vesnice Středočeského kraje".

Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z:

 • prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce),
 • prohlídky obce,
 • obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.

Na základě výše uvedených podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích:

 • Koncepční dokumenty;
 • Společenský život;
 • Aktivity občanů;
 • Podnikání;
 • Péče o stavební fond a obraz vesnice;
 • Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií;
 • Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci;
 • Péče o krajinu;
 • Připravované záměry;
 • Informační technologie obce;
 • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (dobrovolná část soutěže)

 Vyhlašovatelem soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Asociace krajů ČR. 

Odkaz na oficiální stránky Vesnice roku zde.

Kontakty

Jitka Králová, tel. 257 280 525, e-mail: kralovaj@kr-s.cz

zpět na začátek stránky