Jedním z nástrojů Středočeského kraje založeným za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací je Středočeské inovační centrum. SIC utváří partnerství a navazuje novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou a přispívá k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky.

SIC bylo založeno 8. července 2015 Středočeským krajem, Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR (AV ČR), Astronomickým ústavem AV ČR a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým. V roce 2018 se dalším významným členem stalo ČVUT v Praze. V prosinci 2015 byla otevřena 1. výzva programu Středočeské inovační vouchery, podporující spolupráci středočeských firem s výzkumnými organizacemi z České republiky.

Od svého založení roku 2015 získalo SIC na podporu inovačního prostředí Středočeského kraje více jak 100 mil. Kč. Prostřednictvím svých programů podpořilo přes 100 malých a středních podniků. Uspořádalo více než 70 vzdělávacích konferencí a seminářů, které navštívilo přes 1500 účastníků. Jako první v Čechách vytvořilo komplexní program pro spolupráci s obcemi. Cílem SIC je podporovat inovační podnikání, vytvářet kvalifikovaná pracovní místa a tím zvyšovat konkurenceschopnost Středočeského kraje i České republiky

Středočeské inovační centrum nabízí široké portfolio služeb a programů na podporu malých a středních firem ze Středočeského kraje. Pomáhá podnikatelům v naplňování jejich ambicí. Podporuje nápady a propojuje technologie výzkumných organizací s podnikateli. Vytváří komunitu inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet sebe i regionální inovační prostředí.

Středočeské inovační centrum je hlavním nositelem Národní RIS3 strategie, která stanovuje důležité oblasti pro rozvoj reagionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dáné území. Zároveň slouží k efektivnímu financování aktivit prostřednictvím projektů spolufinancovaných z  evropských a národních zdrojů, které mají vést ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, a to převším posílením výzkumných a inovačních kapacit, jedním z těchto projektů je aktuální Smart Akcelerátor III.